About the Template

Oct 9, 2011

A necklace of leaves

Muzika, kuri sustabdo laiką. Pasaulis aplinkui juda savo tėkme, o tu stebi viską iš šalies, sulėtintai. Niūrus miestas, kurio kiekviena dalelytė pulsuoja sielos šalčiu. Tuo, kuris aptraukia akis  šerkšnu ir neleidžia praregėti. Rudens melancholija, įsigėrusi į pūvančių lapų kilimą. Rūkas, apglėbiantis ir paslepiantis apgriuvusius namų stogus. Žmonių veidai, sustingę, žvelgiantys gyvastį ir susidomėjimą praradusiu žvilgsniu. Viskas keistai susimaišę su spalvų proveržiu horizonte. Norisi giliai įkvėpti šalna dvelkiančio oro, pravėdinti pritvinkusius plaučius ir iškvėpti garų debesį, pažymintį trumpą sustojimą rytinėje sumaištyje.

No comments:

Post a Comment